Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

nutiii
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa vianowelovestory nowelovestory
nutiii

Och! Któż mnie wreszcie nasyci

W miłości potwornym głodzie.

— Witkacy!
Reposted frommirabelia mirabelia vianowelovestory nowelovestory
nutiii
4832 f739 500
Tomasz Jastrun, felieton dla "Zwierciadła", październik 2014
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viawestchnij westchnij
nutiii
3266 e7c0 500
Tego Wam wszystkim życzę!
Reposted fromavooid avooid viawestchnij westchnij

November 23 2014

nutiii
1189 80f2 500
Reposted fromkochamto kochamto

February 12 2014

nutiii
8303 9af6
nutiii
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaexploode exploode
nutiii
Och, skarbie, z mężczyznami nie jest łatwo. To zupełnie inny gatunek.
— 50 Twarzy Greya
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianowelovestory nowelovestory
nutiii
Czasem musisz bardzo mocno zapakować swój ból i obwiązać go sznurkiem, jak paczkę. Po prostu po to, by móc dalej żyć więcej.
— Roma Ligocka – Tylko ja sama.
Reposted fromnutt nutt vianowelovestory nowelovestory
nutiii
0640 275d
nutiii
4815 9b6c 500
nutiii
4859 5ff8
Reposted frommgnd mgnd viaexploode exploode
nutiii
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.
— Maria Callas
Reposted fromBellona Bellona vianowelovestory nowelovestory
nutiii

Ale niektórzy ludzie nie potrafią powiedzieć, gdzie boli. Nie potrafią się uspokoić. Nie potrafią przestać wyć.

— moblo
Reposted frompsychoza psychoza viaexploode exploode
nutiii
Marzymy o ideałach,
kochamy się w kretynach.
Reposted fromBrilliant Brilliant vianowelovestory nowelovestory
nutiii
Kiepskie ze mnie towarzystwo, bo nie lubię rozmawiać z ludźmi. Nie interesuje mnie wymiana poglądów - ani dusz. Jestem wewnątrz okryty kamieniem. I chcę taki pozostać, nietknięty. Tak było od początku. Nie złamali mnie starzy, nie złamała mnie szkoła, aż w końcu obroniłem się przed byciem porządnym obywatelem. Taki byłem od początku. Nie chciałem żeby ktoś sobie igrał z moim jestestwem. Nadal nie chcę.
— Charles Bukowski, kapitan wyskoczył na lunch, więc marynarze przejęli statek

January 28 2014

nutiii
nutiii
nutiii
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu sens.
— William Wharton - Ptasiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl